Мур България Одит ООД

Основана в София през 2007, успехът на Мур България Одит ООД произхожда от пазарната ниша върху която сме се фокусирали, давайки ни възможност да предоставяме новаторски и специфични услуги на нашите клиенти.

Наша политика е да бъдем възприемани от клиентите като консултант, към който те да се обръщат най-напред по всички служебни и лични финансови въпроси.
Нашите професионалисти са с изградена професионална репутация, притежават солиден опит и обширни познания за счетоводните и данъчни принципи, за регулаторните изисквания, за тяхното развитие.

Одиторски услуги

Одит на финансови отчети на предприятия за съответствие с националните стандарти за финаносови отчети за малки и средни предприятия/международните стандарти за финансови отчети; ограничен преглед; предварително съгласувани процедури; дю дилиджънс.

Данъчни консултации

Предоставяне на становища по предварително зададени въпроси, засягащи данъчното третиране на определени сделки, които обичайно предстоят да бъдат извършени в дейността на клиента.

Оценка на предприятия или активи

Подготовка на оценителни доклади, съдържащи обобщена и анализирана информация за състоянието на предприятието/ активите, за които предстои извършването на сделка от възлагащата оценката страна.

За нас

Като част от глобалната структура от фирми на Мур Глобал, Мур България Одит ООД спазва принципите на безпристрастност, конфиденциалност, професионална компетентност, качество на предоставяните услуги, които винаги са ориентирани към потребностите на клиента, запазване на връзката с динамично развиващата се международна среда.

Нека Мур България Одит ООД бъде вашият пръв партньор в опитите за намиране на решение със своя компетентен съвет или с направените заключения в следствие на изпълнен одиторски ангажимент.

Свържете се с нас

+359 2 987 5380

Нашата философия

За да бъдат оценени като значими, услугите на Мур България Одит ООД се предоставят с разбирането на важността да се посветиш на проблема на своя клиент. Именно за това и екипът на Мур България Одит ООД се състои от подбрани според специфичните нужди на клиентите си професионалисти. За да запазят качеството си на най-ценния актив на Мур България Одит ООД, те залагат на систематичното поддържане на високо ниво на професионални умения, съчетани със строго придържане към етичните норми на професията.

Опит

Конфиденциалност

Коректност

Бързи резултати

Нашият опит е вашето решение. Нашата мисия е вашият успех.

Стефан Ненов

Управляващ съдружник

Нашият екип

Stefan Nenov

Стефан Ненов

Управляващ съдружник

Ivan Simov

Иван Симов

Съдружник

Sonya Doykova

Соня Дойкова

Съдружник

Доклади за прозрачност

Свържете се с нас

АДРЕС

ул. Леге 10, етаж 6
София 1000

ТЕЛЕФОН

+359 2 987 5380

EMAIL

info@ma-bulgaria.com

Пишете ни...

 

Изпрати